Privatlivspolitik

1. Introduktion

Med denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) for Moodagent A/S, CVR-nr. 29421773, Vognmagergade 7, 5., 1120 København K (“Moodagent”, “vi”, “os” eller ”vores”), der gælder for anvendelse brug af vores services og website (samlet kaldet ”Website”), er det vores formål at oplyse dig om den indsamling og behandling af Personoplysninger der sker som led i din anvendelse af vores Website.

Privatlivspolitikken er udarbejdet for at give dig en forståelse af, hvilke Personoplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem og hvem vi deler Personoplysninger med.

Privatlivspolitikken beskriver ligeledes dine rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf (samlet kaldet “Gældende persondatalovgivning”).

2. Behandling af personoplysninger

Som led i anvendelsen af vores Website, har du mulighed for at foretage en række handlinger, hvor dine personoplysninger gøres til genstand for eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse (”Behandling”). Med personoplysning mener vi enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser (”Personoplysning”).

I overensstemmelse med Gældende persondatalovgivning er vi dataansvarlige, og vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger. Når begrebet “Dataansvarlig” anvendes henviser vi derfor til os.

Når du anvender vores Website har vi mulighed for at behandle følgende informationer om dig:

  1. fulde navn;
  2. e-mailadresse;
  3. lokalitetsoplysninger;

Der er ikke i alle tilfælde vi indsamler ovenstående oplysninger. Såfremt vi anser det for unødvendigt i forhold til formålet med Behandlingen, undlader vi naturligvis at registrere en eller flere af de nævnte Personoplysninger.

3. Formålet med behandlingen

Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

  1. for at levere marketing om vores produkter;
  2. for at informere dig om opdateringer af vores Website, persondatapolitik eller anvendelsesvilkår;
  3. for at forbedre og udvikle vores Website;
  4. for at overholde lovkrav; og
  5. for at kommunikere med dig, hvis du har spørgsmål til vores Website og produkter.

4. Retsgrundlag og formål med behandlingen

For at tydeliggøre med hvilket formål vi Behandler dine Personoplysninger og hvilket grundlag vi behandler Personoplysningerne på, har vi i det følgende udarbejdet en udtømmende opstilling over de Personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag:

PersonoplysningerFormålBehandlingsgrundlag
fulde navn;
e-mailadresse;
lokalitetsoplysninger
At sende dig e-mails vedrørende marketing om vores produkter til den e-mailadresse du har givet os i forbindelse med anmodningen om at blive informeret, når der er nyheder fra os.Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske med henblik på markedsføring.
fulde navn;
e-mailadresse;
For at kommunikere med dig, hvis du har spørgsmål til vores Website.Behandlingen er nødvendig for, at vi kan kommunikere med dig, og for at vi kan forfølge vores legitime interesser i at svare på dine henvendelser vedrørende vores Website.
fulde navn;
e-mailadresse;
At informere dig om opdateringer af vores Website, Privatlivspolitik eller Cookiepolitik.Behandlingen er nødvendig for, at vi kan kommunikere med dig, og for at vi kan forfølge vores legitime interesser i at svare på dine henvendelser vedrørende vores Website.

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som Behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi foretage en vurdering af om denne indsigelse er berettiget og hvis den er det, så vil vi straks ophøre med at Behandle dine oplysninger til disse formål.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtager såsom:

udbydere af tekniske løsninger, der håndterer vores e-mailmarketing;

de virksomheder, der hoster og opbevarer vores data;

Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre websites, hvor Behandlingen af dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre websites privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande etableret uden for EU/EØS (såkaldte ”Tredjelande”) sikrer vi, at videregivelsen sker efter gældende persondatalovgivning og at der er valgt tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

6. Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

7. Cookies, pixels og andre systemteknologier

Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi.

8. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne kommunikere med dig, så længe vi har dit samtykke i henhold til Privatlivspolitikken samt så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

9. Børn

Vores Website er ikke rettet mod personer under 13 år (”Barnet”). Hvis du er under 13 år, må du ikke tilmelde dig som modtager af informationer på vores Website. Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 13 år med viden herom. Kontakt os venligst, hvis du som forældremyndighedsindehaver til eller værge for Barnet bliver opmærksom på, at Barnet har givet os adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, og du ønsker at udøve din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen af Personoplysningerne.

Hvis vi bliver opmærksom på, at vi har indsamlet data om et Barn, vil vi tage de nødvendige foranstaltninger til at slette Personoplysningerne.

10. Dine rettigheder

Når vi Behandler dine Personoplysninger, har du, med de begrænsninger der er fastsat i lovgivningen, følgende rettigheder, som du kan påberåbe dig:

Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan have ret til at modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at benytte dig af nogle af de ovenstående rettigheder, bedes du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen support@moodagent.com.

11. Kontaktinformation

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-support@moodagent.com. I din e-mail bedes du venligst angive dit fulde navn og e-mailadressen der blev anvendt til registreringen.

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. Meddelelse om ændringer af denne privatlivspolitik

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom via e-mail. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.